Renderen sociale wijkteams

De gemeente Vlaardingen zet stevig in op de sociale wijkteams en dat werpt vruchten af. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse die Cebeon heeft gemaakt. Samen met een kwalitatieve analyse door Regioplan vormde dit de evaluatie waarmee bestuurlijk draagvlak is verkregen voor de doorontwikkeling van de wijkteams.

De evaluatie laat zien dat het steeds beter lukt om de transformatiegedachte via de sociale wijkteams vorm te geven. Ook blijkt het mogelijk om hulpvragen in een eerder stadium af te vangen: onze benchmark laat zien dat met name voor jeugd minder wordt doorverwezen dan in vergelijkbare gemeenten en we zien positieve effecten op zelfredzaamheid. Ook blijken de investeringen die de gemeente doet in de sociale wijkteams realistisch te zijn.

De beweging die de gemeente met de sociale wijkteams beoogt, is zeker niet makkelijk en gaat met vallen en opstaan. Systeemgericht werken en het op de juiste plek inzetten van de juiste expertise zijn belangrijke ontwikkelpunten voor de toekomst. Ook zijn de sociale wijkteams deels afhankelijk van het goed functioneren van het voorliggend veld en de specialistische zorg. Op beide vlakken zien we knelpunten. Verder zou de begroting van de sociale wijkteams in samenhang met de basisvoorzieningen moeten worden ingevuld, zodat een meer integrale afweging van kosten en baten wordt bereikt.

Om het rendement van de sociale wijkteams te verhogen, hebben we concrete aanbevelingen gedaan waarmee betrokkenen tot een effectiever samenspel kunnen komen. De belangrijkste richten zich op een goede differentiatie naar cliƫntgroepen en het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de voorzieningen waarvan de wijkteams voor hun functioneren mede afhankelijk zijn.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite