Rekenkamer Schagen: slot Schagen

Zo’n twintig jaar geleden is in Schagen de ruïne van het Slot Schagen opgeknapt. Het slot biedt ruimte voor diverse sociaal en culturele activiteiten, alsook bepaalde commerciële activiteiten. De exploitatie ervan is in de loop der tijd op grotere afstand van de gemeente komen te staan en is uitgemond in een crisis. In 2014 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de exploitatie van Slot Schagen met de eigenaar en de huurder van de Ridderzaal.

Regioplan en Cebeon hebben onderzoek gedaan naar de naleving van deze afspraken, met nadruk op de laagdrempelige sociaal-culturele activiteiten in het Slot Schagen. Er komt een beeld naar voren dat de maatschappelijke functie van de Ridderzaal voor sociaal-culturele evenementen is geborgd, hoewel wel sprake is geweest van een neergang in 2014. Afspraken over statutenaanpassingen, het instellen van een raad van toezicht en informatievoorziening aan de gemeenteraad zijn nagekomen. Dit geldt niet voor de bestuurssamenstelling. Wel is het onderzoek naar voren gekomen dat er geen verantwoordingsmechanisme is over het gebruik van de Ridderzaal door de eigenaar aan het bestuur van de beheers- en exploitatiestichting.

De Raad van de gemeente Schagen is zeer tevreden dat dit onderzoek heeft geboden in de situatie van het Slot na een woelige recente historie.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite