benchmarks en doorlichtingen

Puntentoekenningen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand stelt mensen in staat om juridische bijstand te ontvangen als zij de kosten daarvoor zelf niet kunnen dragen. Rechtsbijstandverleners krijgen van de overheid een vergoeding voor deze rechtsbijstand op basis van een aantal punten. Het aantal punten per zaak is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding aan deze zaken. Deze zijn ruim twintig jaar geleden vastgesteld door de toenmalige commissie Maan. De commissie Wolfsen constateerde in 2015 dat het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand geëvalueerd dient te worden. De “Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand” onder voorzitterschap van mr. H. Th. Van der Meer is ingesteld om deze evaluatie uit te voeren.

De commissie heeft Cebeon gevraagd om te onderzoeken of de puntentoekenningen nog corresponderen met de huidige gemiddelde tijdsbesteding door advocaten en mediators. Hierbij is gebruik gemaakt van de tijdschrijfgegevens van alle bij de raad voor de rechtsbijstand gedeclareerde zaken over de periode 2014 tot en met 2016. Daarbij heeft een selectie plaatsgevonden van de meest betrouwbare urenopgaven, op basis van een grootschalige enquête onder rechtsbijstandverleners. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde tijdsbesteding van de meest gebuikte zaakscodes bijna 3 uur hoger ligt dan de gemiddeld 7,5 uur die in het stelsel voor deze zaken wordt vergoed.

Het onderzoek is op woensdag 25 oktober 2017 gepresenteerd door de commissie.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite