benchmarks en doorlichtingen

Presteren door leren, concretisering van handboek ten behoeve van www.watdoetjegemeente.nl

De haalbaarheid van het ontwikkelen van een databank tevens website onder de werktitel www.watdoetjegemeente.nl is onderzocht (samen met SGBO en Atlas voor Gemeenten). Deze databank/website moet het functioneren en presteren van gemeenten inzichtelijker en transparanter maken (communicatieinstrument), het lerend vermogen van gemeenten versterken (leerinstrument), de verantwoordingsmogelijkheden voor gemeentelijke activiteiten versterken (verantwoordingsinstrument) en het vergelijken van gemeentelijke prestaties mogelijk maken (beslisinstrument). In het onderzoek is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van beschikbare informatie over gemeentelijke prestaties en van de wensen en behoeften van de verschillende (potentiĆ«le) gebruikersgroepen. Tevens is advies uitgebracht over de praktische invulling van de website/databank over scenario’s voor stapsgewijze vulling van de databank, functioneel ontwerp van de website, procedureafspraken, beheer en onderhoud. De inventarisatie heeft zich vooralsnog gericht op zeven thema’s: veiligheid, verkeer & vervoer, arbeidsmarkt, economie, onderwijs, sociale- en maatschappelijke voorzieningen en (publieke) dienstverlening. In het onderzoek is per thema nagegaan welke bestaande indicatoren geschikt zijn om in de databank op te nemen. Het onderzoek is uitgemond in de concretisering van een handboek ten behoeve van de website www.watdoetjegemeente.nl.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite