POR 2e fase: Groot onderhoud gemeentefonds

In aansluiting op de bevindingen van de eerste fase van het POR-onderzoek op basis van de begrotingsgegevens 2010 hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën is door Cebeon/Regioplan een aantal technische onderhoudswerkzaamheden verricht aan het verdeelstelsel van het gemeentefonds.

Het gaat daarbij, naast enkele algemene werkzaamheden, met name om gerichte technische aanpassingen aan de verdeling van de financiële ijkpunten voor de volgende taakgebieden (clusters):

  • Bestuursorganen en Algemene ondersteuning;
  • Bevolkingszaken;
  • Educatie;
  • Kunst en Oudheid;
  • Groen en Ontspanning;
  • Werk en Inkomen;
  • Riolering;
  • Overige Eigen Middelen en Economische Zaken.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite