Gemeentefonds middelen voor het fysieke domein

De bevindingen van de eerste fase van het nader onderzoek ‘periodiek onderhoud gemeentefonds’ hebben geleid tot aanvullend onderzoek ten aanzien van fysieke clusters. Hierbij is aandacht besteed aan:

  1. Hogere lasten bestemmingsplannen voor kleine gemeenten.
  2. Inrichtingen milieuhinderlijke bedrijvigheid
  3. Scheiden van beheer en ontwikkeltaken van VHROSV (gebiedsontwikkeling, herstructurering, inclusief de relatie met economisch beleid en grondexploitatie) en Wegen en Water (omvangrijke infrastructurele projecten).

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite