benchmarks en doorlichtingen

Ontwikkeling financiële positie gemeente Rheden op lange termijn

De gemeente Rheden heeft in de afgelopen periode te maken gehad met een afnemend inwonertal. Ook voor de toekomst wordt een dergelijk beeld van ‘krimp’ verwacht. Een dergelijke krimp is van invloed op de financiële positie, omdat de omvang van de inkomsten van de gemeente onder druk komt te staan. In opdracht van de gemeente Rheden heeft Cebeon een onderzoek verricht naar de financiële positie van de gemeente op langere termijn. Daarbij was het doel om mogelijke financiële knelpunten in beeld te brengen tegen de achtergrond van het dalende inwonertal van de gemeente.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite