benchmarks en doorlichtingen

Onrechtmatige bewoning

Reeds in het begin van de jaren ’90 heeft Cebeon onderzoek gedaan naar onrechtmatige bewoning, eerst in Amsterdam en vervolgens in drie van de vier grote steden.
Onrechtmatige bewoning is bewoning in strijd met de regels van de gemeentelijke verordening, maar kent verschillende vormen en ook combinaties met andere fraude (uitkeringsfraude, illegaal verblijf in Nederland, wederverhuur in strijd met het huurcontract, belastingfraude, e.d.). In deze eerste onderzoeken is getracht een beeld te krijgen van de omvang van onrechtmatige bewoning. De schatting voor Amsterdam kwam uit op 8% van de totale goedkope voorraad, oftewel circa een jaarvoorraad toe te wijzen woningen.

Ook zijn er aanbevelingen gedaan voor een effectievere aanpak van onrechtmatige bewoning. Het onderzoeksrapport over Amsterdam is de aanleiding geweest voor de start van het Amsterdamse project ‘Zoeklicht’,  waarin informatie van verschillende instanties bij elkaar wordt gebracht om onrechtmatige bewoning op te sporen.

In vervolg op het onderzoek in de vier grote steden is in 2000 een onderzoek uitgevoerd onder circa 30 grotere gemeenten in Nederland.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite