Onderzoek structurele financiering Externe Veiligheid na 2010

Om de uitvoering van de taken op het gebied van externe veiligheid efficiënt en effectief te organiseren en uit te voeren was door het kabinet voor de jaren 2004 en 2005 totaal 20 miljoen euro aan de provincies ter beschikking gesteld. De provincies hebben de toegekende gelden vervolgens op basis van provinciale uitvoeringsprogramma’s besteed. In juni 2005 heeft het kabinet besloten om de subsidieregeling te verlengen voor de jaren 2006 tot en met 2010 en daar jaarlijks 20 miljoen euro voor uit te trekken. Na 2010 moet de verdeling van de beschikbare middelen plaatsvinden via het provinciefonds respectievelijk gemeentefonds (BDUR). In een tussentijdse evaluatie is door Cebeon en KPMG gezamenlijk onderzoek gedaan naar de hierbij te hanteren verdeelsleutel.
Doel van het onderzoek was:

  • het evalueren en beschrijven van de stand van zaken van de tweede tranche programmafinanciering (PF2);
  • het presenteren van een visie op de periode na 2010 als basis voor de structurele verdeling van de middelen tussen en binnen fondsen.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite