Onderzoek kosten referendum

Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum in werking getreden. Op 6 april 2016 is er op grond van deze wet een referendum georganiseerd over de goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij Cebeon en Regioplan onderzoek hebben gedaan naar de kosten voor gemeenten voor de organisatie en uitvoering van het referendum en de effecten van kostenbesparende maatregelen.

De totale kosten van het referendum op 6 april worden geschat op 32,3 mln. euro. Dat is circa 1,91 euro per inwoner (of 2,51 euro per stemgerechtigde). Circa 50% van de kosten is voor voorbereiding en organisatie, 28% is besteed aan de bezetting van stembureaus en 21% is voor locatieafhankelijke kosten.

Kostenbesparende maatregelen zijn nog mogelijk op het gebied van minder personeel, minde stembureaus en minder ambtelijke kosten voor de organisatie. Er kan hiermee nog circa 3 à 6 mln. euro worden bespaard zonder afbreuk te doen aan een zorgvuldige voorbereiding en toegankelijkheid van stemgerechtigden. Door meer verkiezingen op één dag te organiseren zijn nog extra besparingen mogelijk.

Gelijktijdig met het onderzoek naar de kosten is een belevingsonderzoek verricht onder stemgerechtigden en stembureauleden.

Het rapport is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite