Ondersteuning gemeenten bij transformatie-opgaven

Gemeenten hebben behoefte aan heldere informatie voor de inhoudelijke en financiële sturing van het jeugdstelsel in het brede sociale domein. Cebeon ondersteunt gemeenten met onderzoek en advies om in deze behoefte te voorzien. Door scherpe analyses op gegevens uit landelijke en lokale bronnen bieden we meer duiding aan de –ontwikkelingen in– de lokale situatie. Waar zinvol betrekken we hierbij ook de regionale context. Met de bevindingen van onze analyses zijn gemeenten in staat om gerichte keuzes te maken voor hun begroting en inkoop.

Een ander thema waarop Cebeon actief is rond de transformatie betreft het vormgeven van populatiebekostiging. Momenteel ondersteunen we enkele grote gemeenten bij de uitwerking van dit concept. Zo ontwikkelen we in samenspraak met betrokken professionals een instrument waarmee de gemeente de kosten van het zorggebruik voor een groot deel van het sociaal domein kan spiegelen aan objectieve kenmerken en problematiek onder verschillende populaties. Ook zetten we onze expertise in voor het helpen uitbalanceren van formatie-inzet voor wijkteams.

Om gemeenten bij zulke transformatie-opgaven goed van dienst te kunnen zijn, werken we nauw samen met experts van partnerorganisaties.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite