Ondersteuning bij regionalisering Noord-Holland Noord

De gemeenten in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) gaan per 1 januari 2015 over tot regionalisering van de brandweerzorg. Vooruitlopend hierop dient de begroting 2015 te worden opgeleverd die kan rekenen op een breed draagvlak van het algemeen bestuur en de betrokken gemeenteraden. In deze begroting zijn de genormeerde kosten voor de brandweerproducten en –diensten voor de basis brandweerzorg verwerkt.
Cebeon heeft voor de VRNHN een aantal ondersteunden onderzoekswerkzaamheden verricht:

  1. In beeld brengen ijkpuntscores in het gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding.
  2. Analyseren van normbedragen voor huisvestings- en kantoorkosten.
  3. Vergelijken van de overhead met referentieregio’s.
  4. Vergelijken van de omvang van de brandweerbegroting met referentieregio’s.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite