Nieuwe verdeelsleutel Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Cebeon heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) ondersteuning verleend bij de totstandkoming van een nieuwe verdeelsleutel voor de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer. Het betreft onder andere middelen voor exploitatie openbare stads- en streekvervoer, voor infrastructuur en voor duurzaam veilig.

Een gehanteerde vaste lijst met aandeelpercentages voor alle vervoersregio’s diende te worden vervangen door een transparante verdeelsleutel gebaseerd op structuurkenmerken die bij periodieke actualisering een juiste aanpassing in de verdeling aanbrengt. Naast vertegenwoordigers van vanuit provincies werden er in de begeleiding ook VNG en kaderwetgebieden betrokken. Aan deze deelnemers werd om een reactie gevraagd op de voorstellen voor een nieuwe verdeelsleutel. Cebeon heeft hiervoor een beoordelingskader opgesteld.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite