Nieuw verdeelstelsel verruimde GDU verkeer en vervoer

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft Cebeon een nieuwe verdeelsystematiek ontwikkeld voor de decentralisering van de middelen voor infrastructurele projecten die tot dusverre via GDU en MIT werden toegekend. De nieuwe verdeelformules hiervoor vormden een onderdeel van een verruimde GDU verkeer en vervoer, waarin ook de middelen voor verkeersveiligheid zijn ondergebracht.

Eerst is een voorselectie gemaakt van indicatoren en relevante schakels. Vervolgens zijn referentiebudgetten bepaald aan de hand van projectplannen. Er heeft een verschillenanalyse plaatsgevonden om te bestuderen welke type structuurverschillen de verschillen in referentiebudgetten bepalen. Tenslotte zijn verdeelformules tot stand gekomen waarbij specifieke rekening is gehouden met herindelingen en de indeling van gemeenten in regio’s.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite