Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Educatie

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Educatie zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Voor onderwijshuisvesting zijn er duidelijke aanknopingspunten dat de verdeling dient te worden aangepast, met name voor gemeenten met (veel) voortgezet onderwijs (en speciaal onderwijs). Dit hangt mede samen met de bevindingen over de ingroeiregeling voor extra middelen voor voortgezet onderwijs.

Voor overige educatie is de afwijking tussen netto lasten en ijkpuntformule verschillend, waardoor de verdeling dient te worden overwogen. Daarbij valt op dat met name grotere gemeenten, met meer voortgezet en speciaal onderwijs en relatief veel aandachtsgroepen van beleid, juist meer overhouden ten opzichte van het ijkpunt.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite