benchmarks en doorlichtingen

Nader Onderzoek Periodiek Onderhoudsrapport cluster Bestuursorganen

Voor de ministeries van BZK en Financiën hebben Cebeon en Regioplan onderzoek verricht naar de geconstateerde scheefgroei tussen feitelijke netto lasten van gemeenten en de verdeling van de middelen in het gemeentefonds.

De feitelijke lasten en baten van het taakgebied Bestuursorganen zijn in beeld gebracht. Dit is mede gebeurd op basis van de codering van gegevens uit gedetailleerde financiële administraties van gemeenten voor de jaren 2008-2010. Op basis hiervan zijn er geen duidelijke aanknopingspunten gevonden dat de verdeelformule gewijzigd zou moeten worden. Wel wordt aanbevolen om de verdeelformule te vereenvoudigen waarbij de huidige verschillen tussen individuele gemeenten verkleind zouden moeten worden.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite