Methodologie Kosten-Batenanalyse Stedelijke Vernieuwing

In samenwerking met SEO en Rigo heeft Cebeon in dit onderzoek verkend in hoeverre een maatschappelijke kosten-batenanalyse van stedelijke vernieuwing mogelijk is. Het onderzoek steunt op twee pijlers: een uitgebreid literatuuronderzoek naar (bekende) maatschappelijke kosten en baten van stedelijke vernieuwing en enkele verdiepende casestudies. De casestudies richten zich op de kosten en baten van programma’s van stedelijke vernieuwing op zowel wijk/buurtniveau als stedelijk niveau. Daarbij zijn vooral verbanden onderzocht tussen de investeringen en de (relatieve) ontwikkeling van de woningprijzen in stedelijke vernieuwingsgebieden.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite