benchmarks en doorlichtingen

Maatschappelijke kosten en baten Brede aanpak dakloosheid

In juni 2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Brede aanpak dakloosheid gelanceerd. Met een looptijd van 1,5 jaar beoogt dit landelijke programma de toename van dakloosheid terug te dringen. Daartoe geven centrumgemeenten Maatschappelijke opvang en beschermd wonen samen met hun maatschappelijke partners uitvoering aan lokale plannen van aanpak. Hierin zijn vele maatregelen opgenomen, gericht op 3 thema’s.

In opdracht van VWS verricht Cebeon -samen met onderzoekscentrum Impuls (Radboudmc), XpertiseZorg en Regioplan- onderzoek om de maatschappelijke kosten en baten van de Brede aanpak in beeld te brengen.

Wij hebben de lokale plannen geanalyseerd en hieruit een aantal veelbelovende aanpakken onderscheiden. Als eerste tranche stellen we samen met gemeenten en andere betrokkenen MKBA’s op voor de volgende aanpakken.

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend hierop zijn voor 2021 nog 2 tranches met andere aanpakken voorzien.

Tussentijdse resultaten delen we met gemeenten en andere betrokkenen via:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via cebeon@cebeon.nl. Ook houden we ons aanbevolen voor eventuele input op de genoemde aanpakken.

 

 

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite