benchmarks en doorlichtingen

Maatschappelijke kosten en baten Brede aanpak dakloosheid

In juni 2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Brede aanpak dakloosheid gelanceerd. Met een looptijd van 1,5 jaar beoogt dit landelijke programma de toename van dakloosheid terug te dringen. Daartoe geven centrumgemeenten voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen samen met hun maatschappelijke partners uitvoering aan lokale plannen van aanpak. Hierin zijn vele maatregelen opgenomen, gericht op 3 thema’s.

In opdracht van VWS verricht Cebeon – samen met onderzoekscentrum Impuls (Radboudmc) en XpertiseZorg – onderzoek om de maatschappelijke kosten en baten van de Brede aanpak in beeld te brengen.

Wij hebben de lokale plannen geanalyseerd en een aantal veelbelovende aanpakken onderscheiden. Samen met gemeenten en andere betrokkenen hebben we tot nu toe MKBA’s uitgewerkt voor 3 aanpakken.

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend hierop werken we nog vijf andere aanpakken uit, waaronder preventie van huisuitzetting door schulden, transformatie van grootschalige opvang, en wonen & werken voor jongeren.

Tussentijdse resultaten delen we met gemeenten en andere betrokkenen via nieuwsbrieven en de website www.iedereenondereendak.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via cebeon@cebeon.nl. Ook houden we ons aanbevolen voor eventuele input op de genoemde aanpakken of eventuele andere thema’s.

 

 

 

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite