benchmarks en doorlichtingen

Kosten waterschapsverkiezingen 2019

Elk waterschap heeft een algemeen bestuur dat iedere vier jaar wordt gekozen via waterschapsverkiezingen, die gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen plaatsvinden.
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. De waterschappen zijn gemeenten hiervoor een vergoeding verschuldigd voor de extra organisatiekosten.
Cebeon en Regioplan hebben in opdracht van de VNG en de Unie van Waterschappen deze extra organisatiekosten berekend. Deze berekening is gebaseerd op de feitelijke meerkosten na afloop van de verkiezingen in 2019. Hieruit komt een kostenplaatje van ruim 11 miljoen euro. Deze kosten beslaan daarmee ongeveer een kwart van de totale verkiezingskosten van de gecombineerde  waterschaps- en provinciale statenverkiezingen. Dit is overigens ruim de helft lager dan werd verwacht op basis van een inschatting voorafgaand aan de verkiezing.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite