Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang

De toezichtstaken bestaan vooral uit inspecties, het opstellen van rapportages en het uitbrengen van advies door GGD’en. Handhaving heeft betrekking op de beoordeling van de GGD-adviezen, het opleggen van sancties, juridische procedures, het bijhouden van het register, het opstellen van jaarverslagen en een aantal preventieve activiteiten zoals voorlichting. Gemeenten vervullen in het algemeen de handhavingstaken. Het komt ook voor dat deze werkzaamheden (deels) door GGD’en worden verricht.

Voor het onderzoek zijn gegevens verkregen van 20 GGD’en en 33 gemeenten. De 20 GGD’en hielden met elkaar toezicht op 3504 van de 5304 locaties voor kinderopvang in Nederland (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus). De gegevens van GGD’en en gemeenten zijn met behulp van een uitgaven- en verschillenanalyse nader onderzocht. Daarbij is gebleken dat de kosten van toezicht al veel meer zijn uitgekristalliseerd dan die van handhaving. Dit heeft te maken met de aanloopfase van de uitvoering van de Wet kinderopvang, waarbij de activiteiten voor toezicht eerder zijn gestart dan die voor handhaving.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite