Kosten en inkomsten beheer ArenA gebied

In dit onderzoek is ingezoomd op de structurele beheerskosten en inkomsten van het beheer van het ArenA-gebied in verband met de overdracht aan het stadsdeel. Er heeft een toetsing van beschikbare kostenramingen plaatsgevonden, mede aan de hand van externe referentiegegevens en de relevante inkomsten uit het stadsdeelfonds.
Voor deze analyses zijn gegevens van het stadsdeel en het stadsdeelfonds bestudeerd en is een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten. Een belangrijk onderdeel was het nauwkeurig afbakenen van over te dragen beheersgebied en de daarop betrekking hebbende kengetallen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite