Kosten, efficiency en informatievoorziening groenonderhoud in Bernisse, Brielle, Hellevoetsluit, Rozenburg en Westvoorne

In opdracht van de Rekenkamercommissies van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne heeft Cebeon onderzoek gedaan naar de kosten, de efficiency en de informatievoorziening met betrekking tot het groenonderhoud in deze gemeenten.

Er is sprake van duidelijk uiteenlopende netto-uitgavenniveaus tussen de gemeenten,
ook ten opzichte van de honorering in het gemeentefonds zijn er duidelijke verschillen. De omvang,  de samenstelling en het kwaliteitsniveau van het groenareaal gelden als verklarende factoren. De gemeenteraad heeft in deze gemeenten slechts een beperkte mate van inzicht in de kwaliteit van het groenonderhoud.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite