Kengetal vrijwilliger en tankautospuit brandweer

Bij de regionalisering van de brandweer heeft een aantal veiligheidsregio’s een taakstelling meegekregen. Een manier om hier invulling aan te geven is om het regionaal dekkingsplan en materieelspreidingsplan te herzien. Cebeon heeft voor een veiligheidsregio kengetallen berekend van de gemiddelde kosten van een vrijwilliger en een tankautospuit bij referentieregio’s. Dit biedt deze veiligheidsregio meer houvast bij het invullen van deze plannen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite