Jaaradviezen begroting

Gedurende de periode 1991-2014 heeft de RSF een jaarlijks advies uitgebracht over de financiële verhouding tussen de centrale stad en de stadsdelen. Hierin werden stapsgewijs alle mutaties in de omvang van de middelen van Amsterdam én de verdeling tussen de centrale stad en stadsdelen onder de loep genomen. Dit geldt zowel voor mutaties uit landelijke geldstromen (Gemeentefonds en specifieke middelen) als prioriteiten binnen Amsterdam, in structurele zin maar ook de incidentele ontwikkeling werd in beeld gebracht. Als voorbeeld is het laatste jaaradvies beschikbaar.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite