Inventarisatie kosten en verdeling middelen preventief jeugdbeleid

Voor meer dan 100 gemeenten heeft Cebeon de kosten voor preventief jeugdbeleid (Centra Jeugd & Gezin, jeugdgezondheidzorg, jeugd- & jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, e.d.) in beeld gebracht. Deze gegevens zijn geanalyseerd in relatie tot allerlei achtergronden, waaronder prestatiegegevens. Hiermee zijn inzichten verkregen in de samenhang tussen kosten en populatiekenmerken.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite