Inkomstenpotentie Amsterdam

Mede door de groei van bezoekers en toeristen neemt de druk op de openbare ruimte in Amsterdam toe. De keerzijde van de groei van de stad wordt zichtbaar in de vorm van overlast, drukte en afval waardoor de leefbaarheid onder druk staat. In het Coalitieakkoord uit 2018 staat dat een nieuw evenwicht nodig waarin bewoners centraal staan en bezoekers welkom blijven.
De gemeente Amsterdam heeft Cebeon gevraagd in kaart te brengen welke instrumenten er zijn om financieel te sturen op de groei van aanwezigen in de stad. Cebeon heeft in een quickscan onderzocht hoe inkomsten van Amsterdam verder kunnen worden geoptimaliseerd en met welke financiële instrumenten. Daarnaast is aan bod gekomen hoe financiële instrumenten kunnen bijdragen aan een betere balans van de lusten en lasten over de betrokken partijen.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite