Impactanalyse 5G op de overheid

Het mobiele dataverkeer neemt nog steeds toe. Na de introductie van 4G is 5G de volgende generatie mobiele communicatie om hieraan te voldoen. 5G biedt tevens een scala aan nieuwe toepassingen mogelijk voor zakelijk en maatschappelijk dataverkeer.
De ambitie van de Europese Unie is om in 2020 in elke lidstaat tenminste één stad te hebben waar 5G is geïntroduceerd. Ook in Nederland wordt gewerkt aan de uitrol van 5G. Om 5G te kunnen faciliteren is de plaatsing van kleine antennes (small cells) benodigd op plaatsen waar veel mensen samenkomen en behoefte is aan een snel mobiel netwerk, zoals winkelcentra, stations en sportcentra. Volgens de Telecomcode (artikel 57) hebben Telecomproviders recht op toegang voor de plaatsing van benodigde antennes – bij een redelijk verzoek hiertoe – tot overheidsgebouwen en andere publieke infrastructuur (zoals lichtmasten en verkeerslichten).
Maar wanneer is een verzoek nu precies redelijk? Welke extra werkzaamheden en kosten komen er op gemeenten en andere overheidsinstanties af? En welke kosten kunnen worden verhaald op telecomproviders? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Regioplan en Cebeon gevraagd om door middel van een impactanalyse antwoorden op deze vragen te geven.
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite