Heroverwegingen veiligheid

Het doel van het verkennende vooronderzoek was om indicaties te verkrijgen van de mogelijke kostenbesparingen voor het Rijk op grond van een aantal items, te weten:

  • het hanteren van langere opkomsttijden voor de brandweer dan op grond van de huidige richtlijnen uit het Besluit veiligheidsregio’s (‘acht-minuten-criterium’);
  • het privatiseren van de repressieve brandweertaak (blussen).

Het onderzoek is uitgevoerd voor het ministerie van BZK als onderdeel van de heroverwegingscommissie veiligheid.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite