Groot onderhoud Onderwijshuisvesting het gemeentefonds

Het cluster onderwijshuisvesting in het gemeentefonds is door Cebeon onderzocht op het volume en de verdeling. Gemeenten financieren hieruit de middelen voor de nieuwbouw, vervanging en uitbreiding van schoolgebouwen en gymlokalen. In het Periodiek Onderzoek 2010 is door Cebeon geconstateerd dat er sprake is van onderbesteding op dit taakgebied, met name in gemeenten met voortgezet (speciaal) onderwijs. De VNG heeft bij de fondsbeheerders van het gemeentefonds aangedrongen op een nieuw onderzoek, omdat de indruk bestaat dat gemeenten sindsdien meer geld aan onderwijshuisvesting zijn gaan besteden.

Er is gebruik gemaakt van een representatieve steekproef van 80 gemeenten met uiteenlopende structuurkenmerken en de aanwezigheid van type onderwijs. Bij deze gemeenten zijn gedetailleerde financiƫle grootboekoverzichten opgevraagd. Deze overzichten zijn geschoond op relevante uitgaven. Ook is er kwalitatieve informatie in de analyse betrokken over onder andere afschrijvingstermijnen en rentepercentages. Met behulp van een uitgaven- en verschillenanalyse zijn de schakels achter het beleid in beeld gebracht.

Uit het onderzoek blijken slechts zeer kleine afwijkingen tussen de uitgaven en de honorering in het gemeentefonds. Bij dit beeld wordt nog opgemerkt dat sinds het opstellen van de begroting 2014 de lange rente verder is gedaald. Dit zal de uitgaven op termijn verder kunnen drukken. Ook naar typen gemeenten zijn er slechts zeer kleine afwijkingen geconstateerd. Hiermee is er geen aanleiding om het volume en de verdeling aan te passen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite