Gevolgen van de Wabo voor de bestuurslasten van provincies

Met de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) zijn taken van onder andere provincies gewijzigd, waarbij het voor een deel gaat om taakverschuiving tussen provincies en gemeenten respectievelijk waterschappen. Cebeon heeft in opdracht van het Interprovinciaal overleg onderzoek gedaan naar het kostenniveau in de oude situatie en de belangrijkste kostenbepalende activiteiten onder de nieuwe wetgeving.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite