Foto Jeugdzorg Groningen

Als bijdrage aan het voorbereidingsproces voor de decentralisatie van de jeugdzorg heeft Cebeon de historische situatie van de verschillende zorgvormen in de provincie Groningen gedetailleerd in kaart gebracht. Er is een ‘foto’ gemaakt, waarin kwantitatieve gegevens zijn opgenomen over de in Groningen geboden jeugdzorg – provinciale jeugdzorg, GGz en LVG, de jeugdreclassering en jeugdbescherming, en de gesloten jeugdzorg.

Naast het aanbod en gebruik van jeugdzorg is ook informatie verzameld over de intake- en screeningsprocessen, instrumenten en methodieken, meting van klanttevredenheid, geautomatiseerde toepassingen, ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, inkoopprocessen en beelden bij belangen- en cliëntorganisaties en huisartsen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite