Financiering veiligheidsregio Brabant Zuidoost

In aansluiting op de uitgangspunten van de Wet veiligheidsregio’s heeft de veiligheidsregio Brabant Zuidoost het besluit genomen om te regionaliseren. Het betreft een proces waarin 21 gemeentelijke brandweerkorpsen opgaan in 1 gezamenlijke organisatie. In de begroting 2014 van de VRBZO zijn de gemeentelijke budgetten overgeheveld naar de regio. Hiervoor is door Cebeon een inventarisatie van de beschikbare gemeentelijke budgetten voor basisbrandweerzorg uitgevoerd en zijn de achtergronden van de belangrijkste afwijkingen tussen gemeentelijke netto lasten geduid. Tenslotte is een voorstel voor de regionale bijdrageregeling voor de deelnemende gemeenten ontworpen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite