Financiële gevolgen (invoering) Wet Veiligheidsregio’s, verkenningen thema’s naar aanleiding van RFV-advies

Aanleiding voor het onderzoek is het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de financiële gevolgen van de Wet veiligheidsregio’s . Dit advies is uitgebracht naar aanleiding van uiteenlopende berekeningen van het ministerie van BZK enerzijds en de NVBR en GHOR-NL anderzijds.

Door middel van uitbesteed onderzoek en eigen berekeningen heeft BZK de financiële gevolgen van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), het Besluit veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s in beeld gebracht. Hieruit kwam naar voren dat financiële gevolgen konden worden opgevangen binnen de ophoging van de rijksbijdrage. Op grond van berekeningen van de NVBR en GHOR-NL kwam het Veiligheidsberaad (VB) tot een andere conclusie. De Rfv heeft hierover geadviseerd en beveelt voor een aantal onderwerpen nader onderzoek aan. Cebeon heeft dit onderzoek verricht voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • artikelen 23 (kwaliteitszorgsysteem) en 56 (financiële bepalingen);
  • Paging-netwerk P2000;
  • Veiligheidsberaad;
  • Duikopleiding.

Daarnaast heeft Cebeon geadviseerd over de financieringswijze van de eventuele extra kosten.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite