Financiële gevolgen gemeente herindeling Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar

De belangrijkste financiële effecten van een voorgenomen gemeentelijke herindeling (fusie) zijn onderzocht. Met name de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente na fusie is in beeld gebracht. Hiertoe is voor elk van de (potentiële) fusiepartners een gemeentebrede benchmark opgesteld, waarbij feitelijke (netto-)uitgavenniveaus per taakgebied zijn gerelateerd aan de scores op de ijkpunten in het gemeentefonds. Voorts is er een totaalbeeld van de (te vormen) fusiegemeente geconstrueerd, bestaande uit een profielschets en een vergelijking van de feitelijke netto uitgaven en ijkpuntscores van de nieuwe fusiegemeente. Daarnaast is een beschouwing van de effecten op de omvang van de personele bezetting en een inzicht in de inkomsten uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds.Het rapport mondt uit in een totaalbeeld van de financiële positie van de nieuwe fusiegemeente, waarbij expliciete aandacht wordt besteed aan de specifieke onderwerpen, zoals de lokale lastendruk, het begrotingstekort, de beheerplannen en de reservepositie.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite