Financiële gevolgen concept Besluit (Peronseel) Veiligheidsregio’s

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Cebeon een onderzoeksopdracht gegeven om de financiële consequenties van het concept Besluit Personeel Veiligheidsregio’s in kaart te brengen. De onderzoeksvraag luidt: maak inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s met betrekking tot de kwaliteitseisen die aan het personeel van de brandweer en de GHOR en aan de multidisciplinaire functies worden gesteld.

Hiertoe zijn de kwaliteitseisen aan het personeel in de huidige en toekomstige situatie naar de relevante schakels (opleiding, examens, oefenen en leerwerkleren) vertaald in kosten. Hiertoe is gebruik gemaakt van uitgewerkte profielen en opleidingsplannen evenals van experts uit het veld. Dit heeft geleid tot meer dan 12 mln euro aan meerkosten voor brandweer, GHOR en multidisciplinaire functies tezamen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite