Financiële bundeling van doelgroepen vervoer op lokaal niveau

Het doelgroepenvervoer werd destijds verzorgd op basis van verschillende wettelijke regelingen en door uiteenlopende (overheids-)instanties. Om de mogelijkheid van bundeling op lokaal niveau te verkennen, heeft het ministerie van VWS een drietal samenhangende onderzoeken aanbesteed. Cebeon heeft de omvang van de financiële middelen voor zes bestaande regelingen onderzocht en een inschatting gemaakt van de benodigde middelen voor de toekomst.

Voor enkele specifieke regelingen voor doelgroepenvervoer is gebruik gemaakt van beschikbare data van derden (AWBZ-vervoer, zittend ziekenvervoer, WIA-vervoer en Valys). Deze regelingen werden bekostigd uit afzonderlijke middelen. Bij de andere regelingen (WMO-vervoer en leerlingenvervoer) loopt de bekostiging via het gemeentefonds. De uitgaven voor deze regelingen zijn in kaart gebracht middels vragenlijsten bij meer dan 100 verschillende gemeenten. In totaliteit ging er in 2005 circa 930 mln euro om in het doelgroepenvervoer.

Daarnaast is voor iedere regeling geïnventariseerd welke systemen van eigen bijdragen werden gehanteerd en hoe eigen bijdragen bij een bundeling kunnen worden vormgegeven. Tenslotte is verkend wat de gevolgen zijn van een mogelijke bundeling van doelgroepenvervoer voor de systematiek van bekostiging. Op basis hiervan is geconstateerd dat de genoemde specifieke regelingen, op enkele (in omvang beperkte) onderdelen na, kunnen worden gebundeld via het gemeentefonds.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite