benchmarks en doorlichtingen

Financiële beheersing sociaal domein gemeente De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren kampt met forse tekorten op het sociaal domein. Cebeon heeft in opdracht van het college onderzoek verricht naar de financiële positie van de gemeente. Daarbij is ook een vergelijking gemaakt met zorgvuldig geselecteerde referentiegemeenten. Voor de verschillende onderdelen in het sociaal domein zijn maatregelen in beeld gebracht om de kosten beter kunnen beheersen. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke situatie in de Fryske Marren. Dit alles heeft geleid tot concrete aanbevelingen ten behoeve van de financiële beheersbaarheid van het sociaal domein op de korte en lange termijn.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite