Evaluatie van de Overlegwet

De Wet op het overleg huurders-verhuurder is eind 1998 ingevoerd. Deze wet bevat voorschriften voor overleg tussen de verhuurder en huurdersorganisatie, met betrekking tot de onderwerpen, de momenten en de manier waarop de verhuurder met het advies van de huurdersorganisatie dient om te gaan. Drie jaar na invoering van de wet is deze geëvalueerd door zowel verhuurders als huurdersorganisaties te bevragen. Cebeon heeft het evaluatieonderzoek in 2001 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Bij het onderzoek waren de koepels van verhuurders en de Nederlandse Woonbond nauw betrokken.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite