home

Evaluatie participatieproces Klinkenbergerplas

Voor de gemeente Oegstgeest evalueerden wij samen met Regioplan het participatieproces gericht op herinrichting van de Klinkenbergerplas.  Dit  participatieproces  was  een nieuwe  werkwijze  voor  de  gemeente. Het was een  intensief traject waarin   met   omwonenden,   belanghebbenden   en   (andere)   gebruikers uitgangspunten zijn opgesteld  voor  herinrichting  van  de  Klinkenbergerplas.  Tijdens  dit  proces  konden  deelnemers  ideeën indienen en  meedenken over  het  conceptontwerp.

De evaluatie beoogde vooral leerpunten te destilleren, waarmee bij een volgend participatieproces rekening kan worden gehouden.  Het onderzoek heeft zowel pluspunten (om een volgende keer te herhalen) als knelpunten (die anders zouden moeten worden aangepakt) aan het licht gebracht. Eén van de gebleken knelpunten is bijvoorbeeld verschil in verwachtingen ten aanzien van commitment van participanten en de verhouding tussen het interactieve participatieproces enerzijds en de formele inspraakprocedure anderzijds. Dit zijn lastige kwesties die in principe bij elk participatieproces kunnen opspelen en die een effectieve en transparante aanpak van het proces vergen.

De gemeente is erg content met het rapport en gaat met onze aanbevelingen teneinde participatie beter kunnen verankeren.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite