Evaluatie normbedragen voor mensen met structurele beperkingen

Mensen met een structurele functionele beperking moeten kunnen participeren in hun woon-, werk- of leeromgeving. Dit is vastgelegd in de Wajong, WIA en WAZ. UWV verstrekt daartoe voorzieningen. Hiervoor gelden normbedragen. Cebeon heeft voor UWV de grondslag van deze normbedragen opnieuw beschreven en de huidige omvang hiervan bepaald op basis van huidige prijzen.
Het gaat om voorzieningen zoals de vervoersvoorzieningen (bruikleenauto, autovergoeding, kilometervergoedingen en (rolstoel)taxikostenvergoedingen), tolkvoorzieningen (tolk gebarentaal en schrijftolk), jobcoaching, intermediaire dienstverleners voor visueel en motorisch gehandicapten en begeleiding van startende zelfstandigen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de normbedragen voor tolkvoorzieningen en re-integratiediensten herijkt
Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite