Evaluatie inzet coaches voor sport, media en cultuur

Voor de gemeente Leeuwarden hebben we de brede regeling combinatiefuncties geëvalueerd. Naast de sportcoaches wilde Leeuwarden expliciet aandacht voor de nieuwe rol van cultuur- en mediacoaches met vertakkingen naar onderwijs, welzijn en gezondheid. Onze aanpak is te typeren als een lerende evaluatie met het oog op toekomstige afspraken tussen de gemeente en alle betrokken partners. Het model voor een dergelijke evaluatie bestaat uit een integrale analyse op vijf onderdelen: input, activiteiten, output, impact en contextfactoren. Binnen de lokale context van de combinatiefuncties hebben we inzichtelijk gemaakt ‘hoe’ en ‘waarom’ bepaalde opbrengsten wel of niet zijn bereikt. Daarbij is ook gekeken naar de organisatie van de uitvoering en de rollen van partners.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite