Europese regelgeving in de interne markt in Nederland

Voor het ministerie van Economische Zaken is onderzocht hoe Europese regelgeving met betrekking tot de interne markt doorwerkt in Nederlandse ondernemingen.
De vier kernvragen van het onderzoek luidden:

  1. Is de regelgeving (met zijn doorstellingen en Europese basis) voldoende bekend bij de bedrijven in de sector?
  2. Wat is de ervaring van de bedrijven met de Nederlandse toepassing van de Europese regelgeving?
  3. Wat is de ervaring van de bedrijven met de controle op de naleving van de regelgeving?
  4. Wat is de ervaring van de bedrijven in de sector met de handhaving van de regelgeving?

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische enquête onder 200 ondernemingen. De aandacht is specifiek gericht geweest op twee ketens, te weten voedings- en genotmiddelen en elektrotechniek, met daarbinnen negen onderscheiden branches.

Voorts heeft het onderzoek zich gericht o een veertiental terreinen van regelgeving, onderscheiden in algemene en branche specifieke regelgeving. Met betrekking tot algemene regelgeving gaat het om vrij verkeer, consumentenbescherming, mededinging, aanbestedingen, betalingsverkeer en arbeidsomstandigheden. Met betrekking tot branche specifieke regelgeving gaat het om luchtkwaliteit, afval, verpakkingen, etikettering, voedselveiligheid, productveiligheid, vervoersregelingen en architectenregelingen.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite