Budget Cultuureducatie PO en VO in de periode 2013-2014

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft Cebeon gevraagd hoeveel geld er vanuit de overheid omgaat in de cultuureducatie binnen het onderwijs. Cebeon heeft deze geldstromen geïnventariseerd in de 35 grootste gemeenten. Vanuit het Rijk gaat het om bijvoorbeeld de regeling cultuureducatie met kwaliteit en de cultuurkaart. Ook gemeenten en provincies subsidiëren instellingen die actief zijn op het gebied van cultuureducatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een centrum voor de kunsten. Deze subsidies hebben betrekking op het primair als het voortgezet onderwijs. In totaal gaat het om zo’n 50 euro per leerling in het primair onderwijs en 12 euro per leerling in het voortgezet onderwijs.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite