benchmarks en doorlichtingen

Bezuinigingsmogelijkheden Alphen aan den Rijn

Zoals alle gemeenten in Nederland heeft de gemeente Alphen aan den Rijn te maken gehad met teruglopende inkomsten. Tegen deze achtergrond heeft de gemeente Alpen aan den Rijn een inventarisatie uitgevoerd van bezuinigingsmogelijkheden. Cebeon heeft het niveau van de feitelijke netto uitgaven per taakgebied vergeleken met de inkomsten die de gemeente op grond van de verdeling van het gemeentefonds ontvangt.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite