Betere financiële beheersbaarheid sociaal domein gemeente Waterland

Evenals vele andere gemeenten kampt de gemeente Waterland met financiële knelpunten op het sociaal domein. Vanuit goede ervaringen die in andere gemeenten zijn opgedaan, heeft het college aan Cebeon gevraagd de financiële positie van Waterland door te lichten en uit te werken hoe het sociaal domein doelmatiger en effectiever kan worden ingericht.

Met behulp van gedetailleerde gegevens heeft Cebeon de financiële situatie van Waterland meerjarig in kaart gebracht. Daarbij is ook een vergelijking gemaakt met de kosten en prestaties van zorgvuldig geselecteerde referentiegemeenten. De hiermee verkregen diagnose voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein is getoetst met betrokken professionals. Aansluitend zijn mogelijke maatregelen geïnventariseerd die elders in de gemeentelijke praktijk effectief blijken te zijn.

Vanuit deze onderbouwde analyse van de lokale context is vervolgens met betrokkenen afgestemd welke maatregelen het beste passen in de specifieke situatie van Waterland. Voor deze maatregelen heeft Cebeon een kwantificering gemaakt van potentiële opbrengsten. Daarmee kreeg de gemeente concrete handvatten aangereikt om de financiële beheersbaarheid van het sociaal domein op de korte en lange termijn te verbeteren.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite