Besteding sleutelbedrag ISV

De Rijksmiddelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing zijn in de gemeente Amsterdam voor een deel doorgegeven aan de stadsdelen. Om inzicht te krijgen in de besteding van de ‘sleutelbedragen’ door de stadsdelen heeft Cebeon onderzoek uitgevoerd voor de Stedelijke Woningdienst van Amsterdam. Het ging daarbij onder andere om de verdeling over de pijlers van het grotestedenbeleid (fysiek, sociaal, economie), de mate waarin voor een gebiedsgerichte aanpak was gekozen en het aandeel van de kosten voor projectmanagement en voorbereiding in de ISV-uitgaven.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite