Beschermd wonen Zaanstad

Vanaf begin 2015 wordt het beschermd wonen gericht op participatie overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo en zal het zodoende onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. De gemeente Zaanstad wil zich goed voorbereiden op de nieuwe taken die volgen uit deze decentralisatie en daarvoor de kansen en risico’s op dit – voor de gemeente – nieuwe terrein in beeld brengen.

Samen met Regioplan is voor de gemeente Zaanstad een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen welke aanbieders in de regio begeleiding voor de doelgroep ZZP-C geïndiceerden uitvoeren, welke begeleiding er wordt aangeboden, wat de capaciteit van aanbieders is en hoe de huidige situatie op het gebied van wachtlijsten, instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten is. De kansen en risico’s op het beleidsterrein worden in beeld gebracht met interviews en een groepsgesprek.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite