Benchmark Veilligheidsregio Drenthe

Voor de Veiligheidsregio Drenthe is een benchmark uitgevoerd naar de kosten van alle taken (programma’s) evenals enkele kengetallen. Hiervoor zijn de kosten voor Drenthe vergeleken met andere veiligheidsregio’s waarbij het per taak om andere regio’s kan gaan. Er is onderscheid gemaakt naar de programma’s risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid, meldkamer, Ghor en multi. Daarnaast is hierbinnen gekeken naar de personele component (per fte, per vrijwilliger) en huisvesting. En tenslotte is een analyse gemaakt naar economische categorieën (o.a. overhead).

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite