home

Gemeentelijke benchmark

Voor een middelgrote gemeente brengt Cebeon de feitelijke uitgaven voor de verschillende taakgebieden in kaart. Deze worden vergeleken met de inkomsten uit het gemeentefonds per taakveld. Hiervoor wordt het volledige grootboek gerubriceerd met specifieke aandacht voor de toerekening systematiek van algemene ondersteuning. Afhankelijk van de uitkomsten van deze scan kunnen verdiepingen per taakveld worden ingestoken, bijvoorbeeld voor onderdelen op de openbare ruimte.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite