Bekend maakt bemind – Herijking en evaluatie deelgemeentefonds Rotterdam

Het deelgemeentefonds in Rotterdam is een belangrijke schakel binnen de bestuurlijke verhouding tussen concern en deelgemeenten. Als algemeen uitkeringsstelsel geeft het uitdrukking aan een bepaalde financiële autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de deelgemeenten. Daarnaast komt ook de samenhang en solidariteit tussen concern en deelgemeenten hierin tot uiting. Cebeon heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam het deelgemeentefonds herijkt en geëvalueerd.

Hiertoe zijn de uitgaven van de deelgemeenten geanalyseerd en vergeleken met de ijkpuntformules. Dit heeft geleid tot een aantal technische aanpassingen en aanpassingsvoorstellen ten aanzien van het volume en verdeling van de middelen. Er zijn duidelijke hogere netto-uitgavenniveaus geïndiceerd voor openbare orde en veiligheid, bestuursorganen en bevolkingszaken.

Sitemap
Hosting & Development: Aspage Automatisering Aspage Automatisering & The Imagineering SuiteThe Imagineering Suite